Denna ordlista är baserad på runinskrifter från Gotland men även från Gutalagen (1300-tal). De forngutniska källorna härrör från en tidsperiod på många år – från järnålder till sen medeltid, men de flesta ord på denna sida är från lite senare gutniska omkr. 1000-1400. Endast en liten del av de forngutniska ord man känner till finns representerade här, men man kan se det som en grundläggande lista med de allra vanligaste orden. 

För frågor eller synpunkter: mailto:info@propago.org              www.propago.org

 

Besök även: Forngutniska runinskrifter

EN FORNGUTNISK ORDLISTA

från forngutniska till svenska                    from Old Gutnish to English

 

a – på

acr – åker

af – av

ai – inte, ej

ain – en (f)

alivu, elivu – elva

alnbuga – armbåge

ancul – ankel

ann – en (m)

ar - år

arfuþi - arbete

arla – tidigt, arla

ata, atta – åtta

att – ett (n)

auc, ac, uc, aug, au, oc – och

auga – öga

austr - öst

barn, ban – barn

baþi – både

betr - bättre

biauþa – bjuda

biþia - be

briaust – bröst

broþir - bror

bryþlaupr – bröllop

burna - dotter

byggia – bygga

byn - bön

byria – börja

cann – kan

caupa – köpa

cuma – komma

cuna – kvinna

cunungr – kung

dauþr – död

dotir, dotr - dotter

doya - dö

drepa – döda, dräpa

drytning – drottning

dufl – spel

dur - dörr

dyma – döma

iftir, ibtir, yptir, yftir, hebtir, ebtir, heftir    efter

ellar, ella – eller

engin – ingen

enkia - änka

et, at – att

eþa – eller, antingen

falda – falla

ferþ – färd

fiaura – fyra

fiuhrtan – fjorton

fiauratighi – fyrti

firi, firir, furir, furi, fyr – för, före

fisc – fisk

fliauga – flyga

fran – från

fulc – folk

fyrst - först

gait – get

garþr, karþr – gård

giara, giera, kierua, kiara, kira, gera, kara – göra

goþr, koþr – god (m)

guþ – gud

hafa - ha

hagga, haga – hugga

haima – hemma

halda – hålla

han – hon

hann – han

hann – honom (ack)

hanum – honom (dat)

har – hår

hau(f), haur(m) – hög

hengia – hänga

hialpa, hialba - hjälpa

hiar, hier – här

hin – den där (f)

hinn – den där (m)

hitta, þitta – detta (n)

hoyra – höra

huat, hut - vad

huatki – varken

huer – var

huerghi – ingenting

huit – vit

hus – hus

iac, iec – jag

in - in

iorþ – jord

ir, ier, ar – är

kialeri - källare

kirchia – kyrka

kuam, quam – kom (sing 1 pers)

ladigh – vår

lagh – lag

laiþa – leda

langr – lång (m)

lifa - leva

lufa – lova

lyfta, lykta - upphöra

lyþr – folk, människor

mair – mer

mal – tal, språk

manaþr – månad

maþr – man

mialc, mielc – mjölk

mikit – mycket

millan – mellan

miþ, meþ – med

nequar – någon

niu – nio

niþr – nere

nu – nu

uar, oar – vår (sing. mask. nom)

raisa – resa

reth - rätt

royra – röra

sar – sår

scal – ska

schiauta – skjuta

scogh – skog

scrifa – skriva

scurstain – skorsten

segia – säga

siahs, siex – sex

sial, soul – själ

siau – sju

siþan – sen, sedan

skiara – skära

skin – skinn

scrifa - skriva

sla – slå

slicu – som så

smier – smör

smiþr - smed

so – så

socn – socken

stain – sten

stang – stång

standa, stanta - stå

stiela – stjäla

stulpi - stolpe

stuva – hus, stuga

sum – som

sun – son

suþr - söder

syt – sött

taca – ta

til – till

tiu – tio

tiughu – tjugu

tolf – tolv

tu – två (n)

tvair – två (m)

tvar – två (f)

um – om

ungr – ung (m) (m)

uel, vel - väl

vera – vara

vereld – värld

viþr – vid

vir, uir - vi

wica – vecka

yfir, ufir, ufr, ifir – över

yr – ur

yx – yxa

þa – då

þaim – dem

þair – de (m)

þar – där

þar – de (f)

þau – trots, fastän

þaun - de (n)

þriar – tre (f)

þrir – tre (m)

þry – tre (n)

þu – du